Rotary Alumni 

Što je hrvatski Rotary Alumni 1913?

Nakon što se Rotary u Republici Hrvatskoj ponovno aktivirao početkom 90-tih godina, zajedno s njime aktivno su započeli i Rotary programi namijenjeni mladima, a to su programi kratkoročne razmjene (STE), programi dugoročne razmjene (LTE), kampove, GSE, Rotaract, Interact, odnedavno i Rotex.

Do danas je kroz navedene programe prošao veliki i značajan broj mladih ljudi koji čine Rotary Alumni 1913!

Danas su to visokoobrazovani mladi ljudi, stručnjaci u svojim područjima rada, oboružani svim potrebnim znanjima i vještinama kojima mogu kvalitetno pridonositi razvoju hrvatskog društva, bilo u gospodarstvu, znanosti, obrazovanju, športu, ili u kojem drugom važnom području.

U želji da se ti mladi ljudi ponovno povežu kako međusobno tako i sa Rotaryjem, stvorena je ideja o „oživljavanju“ hrvatskog Rotary Alumnija 1913.

Hrvatski Rotary želi da svi oni koju su barem jednom u svojem životu bili dio Rotary programa za mlade i dalje ostanu dio Rotary obitelji.

Razlog tome je činjenica da Alumnisti čine važan dio budućnosti hrvatskog Rotaryja, jer oni čine snagu koja može osigurati da Rotary uvijek bude “mlad”, aktivan, svjež, da raste i da bude jak!

Stoga glavni moto hrvatskog Rotary Alumnija 1913 glasi: POVEZANOST ZA CIJELI ŽIVOT!

Koji su ciljevi hrvatskog Rotary Alumnija 1913?

Hrvatski Rotary Alumni postavio je pred sebe 3 osnovna cilja.

Prvi cilj odnosi se na prepoznavanje društvenih problema i drugih općedruštvenih pitanja, te nastojanje da se kroz održavanje javnih diskusija i debata, seminara i konferencija, iznađu odgovarajuća rješenja ili traženi odgovori. Budući da je razvoj hrvatskog gospodarstva bitna društvena tema, Rotary Alumni će kroz svoje djelovanje nastojati inicirati aktivne razgovore o gospodarskom rastu i razvoju korisnih znanja, te pokušati na taj način utjecati na promjenu načina razmišljanja i razvoja pravilnog sustava društvenih vrijednosti.

Drugi cilj je realizacija „networkinga“, odnosno neformalnog okupljanja na jednom mjestu s jedne strane mladih Alumnista (studenata, mladih ljudi na početku poslovnih karijera), a s druge strane članova hrvatskih Rotary klubova kao predstavnika poslovnih subjekata, u cilju razmjene informacija, savjeta i poslovnih znanja. Ovakav način umrežavanja „mladih“ i „iskusnih“ predstavlja također vrlo dobar način omogućavanja mladima da dobi ju priliku za svoju prvu praksu ili pak pravi posao u stvarnom poslovnom svijetu.

Treći cilj je pomoć Odboru za TRF (The Rotary Foundation), Distrikt 1913, u organizaciji, pripremi i provedbi projekata. Kako su Alumnisti mladi, visokoobrazovni ljudi, sa već razvijenim organizacijskih znanjima i vještinama, isti čine upravo onu snagu koja može na pravi način pomoći navedenom Odboru u osmišljavanju, pripremi i provedbi projekata.

Koje su aktivnosti „Rotary Alumni kluba Zagreb“?

Rotary Alumni klub Zagreb prvi je u planiranom nizu hrvatskih Alumni klubova, koji je sa svojim formalnim okupljanjem počeo u siječnju 2013. godine, iako su prve ideje o osnivanju ovog kluba začete još prije dvije godine.

Iako Rotary Alumni klub Zagreb djeluje već neko vrijeme, kao datum njegova formalnom utemeljenja određen je 16.05.2013. godine. Za tu priliku pripremljen je i event pod nazivom „ABC-Alumni Business Challenge“, kojim će se na licu mjesta demonstrirati mogući oblici i načini „networkinga“ upravo između „mladih“ i „iskusnih“.

Kako je već prethodno navedeno, hrvatski Rotary Alumni postavio je pred sebe 3 osnovna cilja.

U cilju realizacije navedena 3 cilja, Rotary Alumni klub Zagreb nastojat će u svojem radu organizirati najmanje dvije velike godišnje aktivnosti (npr. konferencije), i više manjih kroz godinu (npr. javne tribine, debate i sl.), kojima će ukazivati na važna društvena pitanja i društvene probleme, te pokušavati pronaći odgovarajuće odgovore na iste i prijedloge mogućih rješenja.

Popis Rotary Alumni klubova možete pronaći ovdje.