Timovi za obuku u zvanju

Timovi za obuku u zvanju (engl. Vocational Training Teams, skraćeno VTT) predstavljaju program Rotary zaklade u kojem timovi stručnjaka putuju u inozemstvo kako bi naučili više o svom zvanju ili kako bi obučavali lokalne stručnjake za određeno zvanje. Pod Future Vision (engl. buduća vizija) programom VTT mogu kandidirati za potpore Rotary zaklade putem Distriktnih, Globalnih i Pakiranih potpora jer je kroz sve programe predviđena potpora za VTT, ali svaka potpora ima drugačije zahtjeve.

VTT je osmišljen na osnovi dugotrajnog opredjeljenja Zaklade obukama u zvanju, koje je prvi put formalizirana ustanovljenjem programa Studijske grupe razmjene (engl. Group Study Exchange, GSE) 1965. godine. VTT odvodi korak dalje koncept omogućavanja mladim profesionalcima proučavanje vlastite profesije u drugoj zemlji omogućujući sudionicima priliku korištenja svojih vještina u pomaganju drugima. Praktične aktivnosti se razlikuju od tima do tima, a mogu uključivati obuku medicinskog osoblja za operacije srca i postoperativnu skrb, razmjenu iskustva o najboljim praksama u obrazovanju djece najmlađe dobi ili prenošenje znanja o najnovijim tehnikama navodnjavanja poljoprivrednicima. Uspješni VTT povećava kapacitet za rješavanje problema u zajednici domaćinu i unapređuje kvalitetu života.