O dugoročnoj razmjeni

U razmjenama mladih koje organiziraju Rotary klubovi diljem svijeta, u preko 60 zemalja, sudjeluje svake godine oko 9.000 učenika i učenica. 

Razmjena se uvijek organizira tako da kandidata za razmjenu predloži i podrži jedan Rotary klub koji istovremeno mora biti voljan primiti i brinuti se za učenika ili učenicu iz inozemstva (klub-domaćin). Na razmjenu učenici odlaze krajem kolovoza te se vraćaju krajem lipnja ili početkom srpnja iduće godine.

Svi kandidati koji se prijave moraju biti dobri savjesni učenici (zato se uz prijavu mora dostaviti i prijepis ocjena!), besprijekorna vladanja, po mogućnosti s preporukom razrednika ili ravnatelja škole. Znanje jezika zemlje za koju se kandidat odlučio nije presudno ni nužno budući da je upravo odabir zemlje čiji jezik učenik ne poznaje sjajna prilika da se nauči dodatni strani jezik. Preporučamo da zbog uvođenja državne mature na razmjenu odlaze učenice i učenici koji završe I ili II razred srednje škole da bi na razmjeni pohađali drugi ili treći razred, vratili se u svoj razred, nostrificirali stranu svjedodžbu u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, položili predmete razlike i državnu maturu te zajedno sa svojom generacijom završili školu i bez poteškoća se upisali na fakultet.

Svaki kandidat može rangirati dvije, prema redoslijedu svog interesa, iz popisa zemalja s kojima možemo ostvariti razmjenu. Vrlo je važno da kandidat prihvati i drugu zemlju u koje je voljan ići ukoliko nije moguće ostvariti razmjenu sa zemljom prvog izbora.

Trenutno moguć odabir zemalja je: SAD, Canada, Tajvan, Brazil, Meksiko, Francuska, Finska. U slučaju da postoji specifičan interes za neku drugu zemlju potreebno je prije popunjavanj aplikacije poslati upit na email: youthexchange@rotary.hr.

Preliminarna prijavnica koju kandidat treba ispuniti nalazi se na linku ispod ovog teksta te ju treba pažljivo i čitko (preporuka je da se popuni računalom) popuniti te priložiti sve što je navedeno u istoj. U svakom Rotary klubu imenovan je član kluba koji je odgovoran za razmjenu učenika (Youth Exchange Officer - YEO) s kojim kandidat mora stupiti u kontakt putem e-maila koji može pronaći ovdje.

YEO će obaviti razgovor s kandidatom te, ukoliko kandidat bude zadovoljio po svojim kvalitetama, potpisati u ime kluba kandidaturu i proslijediti je Komisiji distriktnog Odbora za razmjene mladih u Ured Distrikta 1913, Praška 2, Zagreb do kraja propisanog perioda prijava.

Kandidati će potom biti pozvani u Zagreb na razgovor kojemu treba prisustvovati barem jedan od roditelja. Ako kandidat bude odabran biti će mu ponuđena destinacija i poslani daljnji dokumenti koje treba potom popuniti kako bi se poslali u inozemstvo.

Rotarijanska pravila za učenice i učenike u razmjeni su vrlo striktna, a izabrani učenici i učenice moraju se posebno pridržavati tzv. pravila 4 D koja označavaju sljedeće: NO DRINK, NO DRIVE, NO DRUGS, NO DATES. Prije odlaska u inozemstvo, svi kandidati i njihovi roditelji će trebati obavezno prisustvovati tzv. orijentacijskom seminaru kako bismo ih pravilno pripremili i opremili za razmjenu.

Roditelji kandidata za nastavak školovanja u inozemstvu moraju biti spremni da istovremeno prihvaćaju stranog učenicu/učenika u svom domu koja/koji u pravilu još ne govori hrvatski, da je/ga moraju poštivati i brinuti se o njoj/njemu kao o vlastitom djetetu, da ne smiju dovoditi u pitanje osobnost i sigurnost niti izlagati je/ga bilo kakvim pritiscima, neprihvatljivim postupcima ili nekim drugim oblicima maltretiranja.

Učenica/ učenik koji dolazi na školovanje u Hrvatsku mora imati mogućnost učenja bez ometanja te osiguran odgovarajući vlastiti prostor za svakodnevni normalan život.